Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken i MS Sikring ApS sikrer og dokumentere at vi beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen. Politikken omhandler også behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysnin-ger, lov om finansiel virksomhed og datatilsynets anbefalede retningslinjer.

Alle medarbejdere i MS Sikring ApS er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke blive videregivet til tredjemand uden samtykke.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at MS Sikring ApS kan håndtere vores kunder løbende henvendelser, samt at kunne levere de lovgivningsmæssige reklamationer og garantier.

 

 1. Indsamling af personoplysninger:

Hos Ms Sikring benytter vi personfølsomme oplysninger som; mail, telefonnummer samt navn og adresse. Dette bruger vi til at kunne levere sikringstekniske, vagt- og kontrolcentralydelser. Vi beholder disse informationer i den periode hvor du er eksisterende kunde, men udelukkende med henblik på at levere førnævnte serviceydelser.

 

 1. Behandlingens formål og lovlighed

Vi benytter kun personoplysninger til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet. Vi gør opmærksom på, at brugen af personoplysninger kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke via vores hjemmeside eller på mail. Vi opbevarer de data du har indtastet så længe dette er relevant for dig som person og for os som serviceleverandør. Du har altid mulighed for at anmode om hvilke informationer vi har på dig som kunde, samt hvilke samarbejdspartnere der ligeledes har adgang til data.

 

 1. Videregivelse af oplysninger

Som sikringsteknisk virksomhed, deles dine oplysninger fast med vores kontrolcentral, Rednings Ringen A/S. Rednings Ringen A/S har en fast databehandler aftale med os, hvormed de garanterer at de opbevarer data forsvarligt og jf. nuværende lovgivning. Sendes der vagter mod din adresse, herunder ligeledes underleverandører, deles dine oplysninger med vore underleverandører og vagter. Disse slettes herefter i deres systemer efter endt opgave.

 

 1. Opbevaring og sletning

MS Sikring ApS har følgende opbevaring af personoplysninger.

 • Personoplysninger opbevares i IT-systemer.
 • Forholdsordre til alarmer samt større låsesystemer opbevares forsvarligt i aflåst sikringsgodkendt pengeskab
 • Disse oplysninger kan udelukkende tilgås via firmaets PC’er og kan derfor ikke tilgås af udefrastående.

Vi sletter løbende og for så vidt muligt automatisk personfølsomme oplysninger såfremt disse ikke længere er nødtvendigt for at opretholde et vidensniveau for at kunne servicere dig som kunde. Ligeledes benyttes de automations vores databehandlere stiller til rådighed, for hele tiden at holde vores informationsniveau omkring kunder på et minimum.

 

 1. Datasikkerhed

MS Sikring ApS har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Alle computere har adgangskoder og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskode til andre
 • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres
 • USB nøgle og eksterne harddiske med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab
 • Alle medarbejdere instrueres i behandling og beskyttelse af personoplysninger

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således på, at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

 1. Databehandlere

MS Sikring ApS benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af de gældende regler for behandling af persondata.

 

 1. Rettigheder

MS Sikring ApS varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvem de via din samtykke er sendt til. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, ligesom du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger.

 

 1. Brud på datasikkerheden

Alle medarbejdere har pligt til at indberette til datatilsynet, såfremt man er bekendt med, eller har mistanke om, at der er sket et brud på persondataforordningen.

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder MS Sikring ApS hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan MS Sikring ApS har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem MS Sikring ApS behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. MS Sikring ApS dokumenterer alle brud på persondatasikker-heden.

 

 1. Samtykke og tilbagekaldelse heraf

Et samtykke skal være specifikt, informeret og afgivet frivilligt og skal være på plads inden den dataansvarlige påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for MS Sikring ApS fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastlagt i §§ 6-8 i lov om behandling af personoplysninger.

 

 1. Ændring af oplysninger m.v.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, eller at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til vores retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@mssikring.dk Du kan også skrive til os på følgende adresse:

MS Sikring ApS
Spånnebæk 24
4300 Holbæk

Hvis du er utilfreds med, at vi behandler oplysninger om dig, eller med hvordan det sker, kan du klage til ovennævnte adresse. Du kan desuden klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Den gældende privatlivspolitik kan til enhver tid findes på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen på hjemmesiden.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 23.05.2018

 

 

 

Info

Ms Sikring ApS
Spånnebæk 24
4300 Holbæk

Telefon: 70 22 34 30
Fax. 70 22 34 31

Privatlivspolitik

En del af

Dansk låsesmede forening

Kort

×

Menu

Ring op

Skriv til os